SOFA BUY NOW

แม่ทัพใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยจริงๆ บัดนี้แผ่นดินสงบสุขแล้ว ขุนนางทั้งราชสำนักล้วนเป็นบุรุษ ในหมู่แม่ทัพนายกองมิใช่ว่าจะไร้ผู้มิความ สามารถโดดเด่น แด่ต้องถูกสตรีกดหัวไว้จะทำใจยอมรับได้อย่างไร แม้ พวกเขาจะอดกลั้นไว้ไม่เอ่ยถง ทว่านานไป ๆโซฟาเป่าลม lazada ก็ต้องเคลื่อนไหวในที่สุด ยงกว่า

นั้นผู้บัญชาการกองทัพใต้หล้ามิได้เพียงคนเดียว ทุกคนต่างจับจ้องกันตา เป็นมัน ตราบใดที่ขาไม่ลงจากตำแหน่ง คนอื่นก็ผลัดเปลี่ยนเข้ามาแทนที่มิได้ ตลอดไป"

ซย่าอวี้จิ่นเอ่ย

'จักรพรรดิทรงพระปรีชา ขอเพียงเจ้าไม่เผด็จการบ้าอำนาจ มิอะไร น่าเป็นห่วงกัน"

เยี่ยเจาส่ายหน้า

"แม้แต่ทองยังหลอมละลายด้วยอานุภาพของลมปาก มันทำร้ายคนมา นักต่อนักแล้ว เรื่องในภายภาคหน้าไม่มิผู้ใดบอกได้แจ่มแจ้ง"

อกประการหนี้ง ลื่งที่นางไม่อาจเอื้อนเอ่ยคอนับแต่โบราณมา เสร็จ นาฆ่าโคถก เสร็จศึกฆ่าขุนพล แม่ทัพผู้สันทัดการรบมิความชอบใหญ่หลวง มักถูกระแวงสงสัย น้อยคนนักที่จะพบจุดจบที่ดี บัดนี้นางกุมกำลังทหารอยู่ ในมิอเพียงผู้เดียวมากมายปานนั้น ทั้งยังครองใจไพร่ฟ้าทั่วหล้า ถงจักรพรรดิ องค์ที่นอนเป่าลม 6 ฟุตปัจจุบันจะปรีชาสามารถ เชื่อมั่นในความจงรักภักดีของนางเป็นอันมาก แต่คงไม่กล้าไว้วางใจว่าลูกหลานของนางจะชื่อลัตยัอย่างถวายหัวกันทุกคน ส่วนนางก็ไม่กล้าปักใจเช่นกันว่าวันหน้าหลังจากรัชทายาทชื่นครองราชย์จะ ลงมิอเช่นฆ่าสังหารเที่อย์ดอำนาจทางการทหารคนหรีอไม่

ซย่าอวี้จนนกถงจุดจบของเหล่าขุนนางผู้มิความชอบในการบุกเบก

 

แผ่นดินก็ตระหนักขึ้นมาได้และบังเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกัน เดิมทีเขาจะพูด ผสมโรงสองสามคำอย่างขุ่นเคือง แต่ฉุกคิดได้ว่าจะเป็นการด่าทอบรรพบุรุษ ของตัวเองจึงสงบปากสงบคำแต่โดยดิเพื่อมิด้องถูกตีน่วมยามไปพบพวกเขา ในอนาคต

"เคราะห์ตีที่จักรพรรดิมืเมตตาธรรม มความสามารถในการบรํหาร บ้านเมือง และเห็นอกเห็นใจผู้อยู่ใต้ปกครองจนขึ้นชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ตีมา แต่ไหนแต่ไร" เยี่ยเจาเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็บอกความจริงออกมา ตามตรง "ตอนที่โม่เป่ยได้ขัยชนะ ข้าก็ถวายหนังสือขออภัยโทษทันที เปิดเผย ต่อคนทั่งแผ่นดินว่าตัวเองมืโทษหนึ่นพระบรมเดชาบุภาพ เวลานั้นอาณา ประชาราษฎร์มืฃวัญและกำลังใจ ชุบนางบุ๋นบู๊ล้วนยกยอว่าจักรพรรดิมืความโซฟาเป่าลม intex 68566 สามารถในการไข้คน ฉะนั้นต่อให์พระองค์ไม'พอใจก็คงไม่อยากขัดแย้งกับ คนทั่วหล้าด้วยการปลดข้าออกจากตำแหน่งกะทันหัน จากนั้นข้าก็ส่งสาร ฉบับที่สองแสดงความสำนิกในพระมหากรุณาธคุณและหวังว่าจะได้ออกเรือน เพื่อปลอบประโลมวญญาณของบดามารดาบนสวรรค์"

นางชะงักลงตรงนี้ชั่วครู่แล้วถามยิ้ม ๆ

"ท่านว่า...จักรพรรดิจะให้ข้าออกเริอนไปกับผู้ใดได้"

ต่อให้เชื่ยเจาย้นยอมถอดเกราะ* แต่ในกองทัพโม่เป่ยล้วนเป็นทหารที่ ร่วมเป็นร่วมตายกับนางมา โซฟาลม พกพา ราคาเคารพเชื่อทังและเทิดทูนนางประหนึ่งเทพเจ้า ไม่ว่าจะมอบอำนาจทางการทหารแก่ผู้ใดก็ไม่อาจเป็นที่ยอมรัมคล้อยตามของ ทุกคนได้