FIGHTING REVIEW

ฉีหมิงเอ่อมองลูกระดานหมาที่นอนเป่าลมในรถกล้อมอยู่ครู่หนึ่ง ก็หยิบหมากขาว เม็ดหนึ่งวางลงไป กล่าวเสียงอ่อนหวานว่า “หวี่เอ่อ ยาโถวเจ้าไม่เลว เพิ่ง เรียนหมากล้อมไม่กี่วัน ฟ้มีอหมากล้อมกลับรุดหน้าอย่างมาก”

ซือหวี่ลืมตาค้าง กล่าวอย่างไม่ยินยอมว่า “ผู้อื่นใช้สมองอย่าง หนักค่อยนึกออก ต้าเหนียงกลับคลี่คลายไต้โดยเร็วถึงเพียงนี้ ข้าพเจ้าจะ กลับไปนึกกระบวนท่าใหม่”

กล่าวจบวางหยางไหวเลี่ยนลง หมุนตัวจากไป หยางไหวเลี่ยน ร้องเรียกว่า “เจี่ยเจึย ตกคางคก”

ซือหวี่หันมาโบกมือให้ กล่าวว่า “เสี่ยวตี้ อีกสักครู่เสี่ยเจียค่อยมา ตกคางคกกับเจ้า” ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตไม่หันขาดค่าก็วี่งจากไปจนไร้ร่องรอย

ที่ลานดึกของเซี่ยหวี่เฟย เซี่ยสินนั่งบนม้าหิน สนทนากับเซี่ย

หวี่เฟย

หัวข้อสนทนาของทั้งสองมิใช่ดำพรํ่าพลอดบอกรัก หากแต่สนทนา ถึงสถานการณนเปัจจุบัน'ของประเทศญี่ป่น

เช่นเดียวกับอาณาจักรเถี่ยบู่เอ่อ แคว้นตาร์ตาร์กับวาลา แคว้น อันนัม รวมทั้งต้าหมิง ที่ซึ่งมีผลประโยชน์ ก็เกิดการแย่งชิง ประเทศ ญี่ป่นก็ไม่มีข้อยกเว้น ตอนนี้ประเทศญี่ปุนเกิดคลื่นลับหนุนเนื่อง เค้า ความรุ่นวายปรากฎขึ้น

ทางหนึ่งเป็นการแย่งชิงระหว่างอะชิกะงะ โยะชิมัตสี กับอะชิกะงะ โยะชิโมะชิผู้เป็นบุตรซึ่งเกิดจากภรรยาน้อย

ระที่นอนเป่าลม fridayหว่างนี้สุขภาพของอะซิกะงะ โยะชิมัตสียิ่าแย่ลง ในผู้ใต้บังคับ บัญชาของท่าน ความจริงมีคนแอบอิงเข้ากับอะชิกะงะ โยะชิโมะชิอยู่แล้ว สุขภาพของอะชิกะงะ โยะชิมัตสึพอไม่แข็งแรง ผู้ที่เข้าร่วมกับอะชิกะงะ โยะชิโมะชิก็ยิ่งมายิ่งมาก

พวกมันไม่มีทางเลือกอื่นอีก ถึงแม้อยู่กลุ่มอะชิกะงะ แต่พวกมัน ต่างมีผลประโยชน์ของคัวเอง หากว่าอะชิกะงะ โยะชิมัตสึลาโลกไป ก็ ต้องเลือกผู้น่าท่านหนึ่งมาคุมอำนาจของประเทศญี่ป่นสืบไป จึงไม่กระทบ ถึงผลประโยชน์ของพวกมัน คัวเลือกนี้นับอะชิกะงะ โยะชิโม ะชิที่รั้ง ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารนานปีเหมาะสมที่สุด

แต่ว่าอะชิกะงะ โยะชิมัตสึหลังจากเลือกอะชิกะงะ โยะชิโมะชิเป็น ทายาทสืบตำแหน่ง สายภรรยาหลวงของท่านก็ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไข คนใหม่ ตอน'นั้นอะชิกะงะ โยะชิมัตสึนึกเสียใจ คิดเปลี่ยนเป็นตั้งบุตรคน เล็กเป็นทายาทสืบตำแหน่งที่นอนเป่าลม intex kidz travel set แต่ตอนนั้นบุตรคนเล็กยังเยาว์วัย จึงเกิด ความลังเลอยู่บ้าง

ตอนนี้บุตรคนเล็กของท่านเติบโตเจริญวัยแล้ว ขณะที่ชีวิตของ ท่านใกล้เดินถึงสุดทาง ดังนั้นท่านเร่งวางแผนแต่งตั้งโขกุนองค์ใหม่ชื้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ระหว่างท่านกับอะชิกะงะ โยะชิโมะชิผู้เป็นบุตรที่เกิดจาก ภรรยาน้อย จึงเกิดความขัดแย้งอย่างที่ยากจะไกล่เกลี่ยไต้

อีกต้านหนึ่งเป็นเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งจักรพรรดิระหว่าง ราชวงศ์เหนือใต้