post for show bedpool

เสี่ยวอิงรับฟังจนปากอ้าตาค้าง

ชาวนาสูงอายุผู้หนึ่งกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่า “เส้าตังเจีย ท่านยัง ตะลึงลานอันใด รอจนจัดส่งรายซื่อโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์ขึ้นไป ก็สายเกินการณ์แล้ว ยังมิรีบ กลับไปวิ่งเต้นอีก?”

เสี่ยวอิงคล้ายสะท้านตื่นจากความฝัน รับคำว่า “ข้าพเจ้า...ข้าพเจ้า จะไปไนบัดดล”

นางรีบขึ้นจากที่นา ซะล้างคราบโคลนที่ลำธารสายหนึ่ง สวม ถุงเท้า

รองเท้า พลิกตัวขึ้นม้า ควบขับไปยังบ้านของหยางลี่เจี๋ย

เสี่ยวอิงเข้าพบหยางลี่เจี๋ย แต่ถูกยันกลับออกมา ไค้แต่พกความ ขุ่นข้องหมองใจกลับบ้าน บอกเล่าเรื่องราวต่อถูเหมินเป่าอิน

ถูเหมินเป่าอินพอฟัง ก็บังเกิดความแตกตื่นลนลานขึ้นมา กล่าวว่า “เบ้ดเผยศักดิ*ฐานะของพวกเราต่อพวกมันดีหรือไม่?”

เสี่ยวอิงม้นยิ้มพลางกล่าวว่า “พวกมันยอมเชื่อหรือ หากไม่ไปยัง ราชลำนัก มีผู้ไดยืนยันต่อพวกเรา แต่ว่าพวกเราไม่รู้จักผู้ใดในราชลำนัก ยังมีภายในวังคิดเข้าไปก็เข้าไปได้หรือ เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ พวกเราก็ไม่โซฟาลม พกพา อาจจับเจ่าสืบไป ยังคงปลอมซื่อเปลี่ยนแช่ หาที่อยู่ใหม่”

แต่ว่าทั้งสองยืดถือที่นี้เป็นบ้านของตัวเอง เกิดความผูกพันกับที่นี้ ไหนเลยยอมหักใจจากไป

ทั้งสองหันมามองหน้ากันชั่วขณะ ถูเหมินเป่าอินพลันตากระจ่าง วูบ กล่าวว่า “หาไม่...ก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้กว๋อกง”

เสี่ยวอิงยกมือถูจมูก กล่าวอย่างไฝยินยอมว่า “ตกลง ข้าพเจ้าจะ ไปสักครา”


การเดินทางสู่ชนบทของเซี่ยสินครั้งนี้ เป็นการ?เกฝนอารมณให้ กลมกลืนกับธรรมชาติ ตระเวนท่องชมทัศนึยภาพละแวกใกล้เคียงจน หมดสิ้น หากไม่มีเรึ่องรีบด่วน ทุกสามวันคนของมันจะรายงานเรื่อง สำคัญในนครหลวงต่อมันเที่ยวหนึ่ง

วันนี้เซี่ยสินกับครอบครัวไปท่องเที่ยวที่ผู่ถัง ที่นี่ปรากฎโขดเขา สลับซับซ้อน เต็มไปด้วยร่องนํ้าทุบเหว ด้นไผ่ด้นสนงอกงาม ระหว่าง ภูเขาผีทางน้อยทอดคดเคี้ยว ลมภูเขาโชยพัดมา เห็นท้องนํ้าเขียวขจีแต่. ไกล เมื่อมองระยะใกล้ เงาไผ่ไหวโอนเอน บังเกิดเป็นสำเนียงดุจดุริยทิพย์ หลังจากท่องซมผู่ถัง เซี่ยสินกับครอบครัวก็เดินทางกลับบ้านพักโซฟาเป่าลม pantip ร้อน ระหว่างทางยังพบเห็นขบวนแต่งเจ้าสาว เซ้ยสินหารู้ไม่ว่าการ แต่งงานประดุจสายฟ้าแลบของซาวบ้านดำเนินถึงขีดสุด เรื่องที่ฮ่องเต้ คัดเลือกซิ่วหนี่ไม่ผีส่วนเกี่ยวข้องกับมัน ย่อมไม'ผีผู้ใดรายงานต่อมัน

เมื่อเซี่ยสินกลับถึงบ้านพักร้อน ฉีเจียงก็เดินทางมาถึง วันนี้มิใช่ กำหนดการรายงานข่าวทุกสามวันครั้ง เซี่ยสินทราบว่าต้องผีเรื่องที่ฉับ พลันทันด่วน จึงซักนำมันไปยังห้องหนังสือ พอสอบถามดูทราบว่า ฮ่องเต้เสด็จประพาสขึ้นเหนือ เก้าอี้เป่าลมแสดงว่าข้อมูลที่ฉีหมิงเอ๋อได้มาล่วงหน้า ไม่แปลกปลอม