pop sofaair

เซี่ยสินตอบว่า “ตื่นแล้ว ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร ะฆัง เราล้วนตื่นขี้'แ มา”

มันตบตะโพกของนางเบาๆ กล่าวเสริมว่า “หนึ่งตึงหนึ่งหย่อแ เส้นทางบ๋นและบ๊ต้องผ่อนคลายเป็นครั้งคราว ท่านวางใจ พรุ่งนี้จะเริ่ม

MMr

พลางเลิกผ้าห่ม มองดูหน้าท้องที่แบนราบแข็งแรงของตนเอง กล่าๆ อีกว่า “ท่านดู ทั้งไม่เปลี่ยนเป็นอ้วน ทั้งไม่เสียรูปทรง”

เสียงระฆังที่ดังมาจากระฆังใหญ่หย่งเล่อ หลังจากที่ระฆังใบนี้ หลอมสร้างเสร็จ ก็แขวนอยู่ในราชนิเวศน์ ทุกเช้าจะยรระฆังเป็นเสียงดัง เมืองเป้ยจิงในตอนนั้นยังไม่ถูกตึกสูงในยุคหลังบดบัง ทั้งไม่จ้อกแจ้ก จอแจถึงเพียงนี้ ดังนั้นพอยรระฆัง ส้มเสียงจะดังไปไกลร้อยลี้ ที่พัก ทางการของเซี่ยสินอยู่ห่างจากราชนิเวศน์ใม่ไกล จึงได้ยินอย่างชัดเจน ฤดูใบไม้ผลิง่วงเหงา ฤดูใบไม้ร่วงอ่อนเพลีย นี่ความจริงเป็นช่วง เวลาที่น่านอน อย่าว่าแต่เฉี่ยวหวินพอตั้งครรภ์ที่นอนเป่าลม lazada มืแต่นางรับคึกของ เซี่ยสินคนเดียว ทุกครั้งเซี่ยสินต้องรุกเร้านางจนหมดเรี่ยวสิ้นแรงค่อย ยอมเลิกรา ดังนั้นเสี่ยวอีงยิ่งเกียจคร้านกว่าเดิม

นางยกมือปิดปากหาวคำหนึ่ง เบียดเสียดเช้าอ้อมอกเซี่ยสิน ออด อ้อนว่า “เมื่อไม่ตื่นแต่เช้า ก็นอนอีกครู่หนึ่งเถอะ”

เซี่ยสินส่งเสียงดังอีมม์ ใช้แขนหนุนศีรษะต่างหมอน สองตาลืม โพลง ไม่มืความดิดหลับไหลอีกต่อไป

ตอนนี้ย่างเช้าเดือนสี่แล้ว หย่งเล่อฮ่องเต้ยังไม่มืพระคำริกลับ นครหลวง พระองค์โปรดสถานที่นี้ แต่ว่าก่อนนี้พระองค์เป็นฮ่องเต้ ไม่ สะดวกกับการรั้งอยู่ที่นี้นานไป ตอนนี้ราชสำนักประกาศยกเมืองเป้ยจิง ขึ้นเป็นนครหลวงแล้ว พระองค์สามารถประทับอยู่ต่อไป ดูท่าหย่งเล่อ ฮ่องเต้เตรียมประทับอยู่ที่เมืองเป่ยจึงอีกหลายเดือน รอจนผ่านฤดูร้อน

ค่อยเสด็จกลับเมืองจินหลิง

การปรับเปลี่ยนแก้ไขแคว้นตาร์ตาร์ทางเหนือดำเนินถึงขั้นสำคัญ พฤติกรรมที่ทำกสิกรรมบนทุ่งหญ้าถือเป็นการ!]นฟ้า หากมองในระยะยาว การทำไร่ไถนาในภูมิประเทศเช่นนี้จะทำลายระบบนิเวศของทุ่งหญ้า ร้อย ปีให้หลังนํ้าและดินถูกใช้จนหมดสิ้นทั่วทั้งทุ่งหญ้าจะกลายเป็นทะเลทราย อย่างทั้นแทนที่จะสร้างความผาสุกแก่ซนรุ่นหลัง ก็กลายเป็นภัยพีบ้ตินับ หมื่นปีแล้ว

ดังนั้นชาวตาร์ตาร์ที่ยอมอ่อนน้อมโซฟาเป่าลม intex 68881ยังคงทำการเลี้ยงสัตว์ต่อไป เพียงแต่ทางหนึ่งสลายระบบการปกครองของพวกมัน ทางหนึ่งให้พวก มันพึ่งพาเกษตรกรกว่าเติม ทางหนึ่งก็ให้การศึกษาทางวัฒนธรรม ปรับ เปลี่ยนด้านอื่นของพวกมัน หลอมรวมพวกมันทีละน้อย นี่เป็นแผนระยะ ยาว ตอนนี้ดูเหมือนเป็นไปด้วยดี

ส่วนแคว้นวาลาหลังจากถูกลิดรอนกำลังอย่างมาก ตอนนี้Iม่ถึอ เป็นเภทภัยอีก ภายในซนเผ่าวาลาเกิดความขัดแย้งตามที่คาดหมายไว้ ทั้งที่ทราบว่าต้องถูกด้าหมิงฉกฉวยโอกาส แต่พวกมันไม่มืทางเลือกอื่น อีก

ไม่ว่าองค์หญิงซามู่โซฟา เป่า ลม ดี ไหมเอ๋อ ฮู่อาฮูหยิน ปาถูบัวหลอล้วนไม่ยอมส่ง มอบอำนาจออกไป